Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) has de seguir els següents passos:
Des de scd.aoc.cat, a la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”

A continuació se’t mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que vols descarregar, pots fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina.

Primer de tot, s’ha de lliurar el certificat. Per lliurar un certificat, el primer que ha de fer el Responsable de Servei és imprimir el full de lliurament fent clic sobre el dibuix de la dreta.

Un cop fet això, l’aplicació donarà l’opció de crear contrasenya amb la icona de la dreta.

A continuació l’aplicació demana la contrasenya. El titular del certificat haurà de posar la paraula de pas personal que li servirà per a realitzar la descàrrega del certificat. Per seguir, fer clic a Enviar.

Un cop fet això, quedarà disponible el lliurament del correu electrònic per poder descarregar el certificat. Per fer-ho, el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta.

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat.

Per lliurar correu electrònic que arribarà a l’usuari per poder descarregar el certificat, fer clic a Lliurar Correu-e.

En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament correu electrònic per la descàrrega de la T-CAT P al correu electrònic del titular del certificat.

Després de lliurar el correu electrònic a l’usuari per tal que pugui descarregar-se la T-CAT P, el certificat passarà de pendents de lliurament a lliurats.