L’operador amb el rol d’aprovador ha d’accedir a https://scd.aoc.cat i clicar a “Sol·licituds pendents d’aprovar”

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es selecciona la petició que es vol comprovar i es fa clic sobre la mateixa. A la següent pantalla apareixen les dades de la petició que hem seleccionat.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per esborrar la petició cal fer clic a “Esborrar”.
Important: Esborrar la petició significa que la petició desapareix del sistema definitivament. Per tornar a tenir la petició d’aquest certificat, el peticionari haurà d’introduir les dades de nou o l’ens subscriptor haurà de tornar a fer la sol·licitud.
En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació l’aplicació torna a la pantalla amb el llistat de peticions pendents.