En els casos que el responsable del servei canviï caldrà realitzar diferents tasques:

– Modificar la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT:

· S’haurà d’accedir a la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, descarregar el formulari, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i remetre’l a través de la mateixa plataforma.

– Baixes dels operadors

· En el cas que també fos operador o tingues certificat digital d’operador, caldrà revocar el certificat mitjançant la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: sol. revocació.

– Altes dels operadors

· En el cas que fos necessària la incorporació de nous operadors, aquesta nova sol·licitud s’haurà de fer mitjançant la plataforma  EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: sol. i renov. certif. personals.

En els casos que no sigui possible fer els tràmits mitjançant l’EACAT, excepcionalment, es podran enviar al Consorci AOC per correu electrònic, signats digitalment (er@aoc.cat), o per correu postal.

Nota: Cal recordar que si la persona ha marxat del centre de treball també caldrà revocar tots els certificats personals que tingui.