L’aplicació permet a l’administrador de l’Entitat de Registre T-CAT extreure informes globals de l’activitat de la mateixa.
Els informes disponibles son els següents:

Extracció global de certificats: fa una extracció de tots els certificats gestionats
per l’Entitat de Registre.
Informe de certificats vàlids: fa una extracció dels certificats en estat vàlid
gestionats per l’Entitat de Registre.
Informe de certificats revocats: fa una extracció dels certificats en estat revocat
gestionats per l’Entitat de Registre.
Informe de certificats suspesos: fa una extracció del certificats en estat suspès
gestionats per l’Entitat de Registre.
Informe de certificats que caduquen en els propers mesos: fa una extracció dels
certificats en període de renovació, és a dir, que caduquen en els propers dos
mesos, gestionats per l’Entitat de Registre. Es tracta de certificats als que ja es pot
sol·licitar la renovació, si calgués.

Des del menú principal, fer clic a “Informes”

L’aplicació mostrarà una pantalla amb els últims informes sol·licitats i les opcions persol·licitar-ne un de nou. Per sol·licitar un nou informe, primer de tot cal seleccionar del desplegable el tipus d’informe que es necessita.

Un cop seleccionat, fer clic a Generar.

Després d’això es generarà un nou informe que quedarà pendent de descàrrega i
posteriorment apareixerà a la llista de la part inferior. Un informe es pot tornar a descarregar
un cop generat fent clic a “descarregar”.