Per obtenir la informació del sistema on s’estan emetent certificats cal seguir els següents passos:

  1. Accedeix a la web https://scd.aoc.cat/test/sysinfo    test_sysinfo
  2. Punxa sobre el botó que indica “Realitzar test“.
  3. Espera que es realitzi l’anàlisi de l’equip i obtenim el resultat que es mostra a la següent imatge. Pots veure que posa una ‘X’ a “Java habilitat” perquè està realitzat des de Google Chrome i això està deshabilitat. També pots fer un test de la impressora de targetes. Pots veure el Sistema operatiu, lectors, certificats, etc.
  4. És possible descarregar el resultat del test a un arxiu molt útil per enviar als tècnics quan s’està produint algun error a l’hora d’emetre certificats en aquesta màquina.

resultado_sysinfo