Per motius de seguretat i en aplicació de les noves directriu, a partir de 14/04/2016  els certificats de dispositiu, aplicació i personal en programari només es podran descarregar de la carpeta del subscriptor una sola vegada.

En el cas que es vulgui guardar, ho haurà de fer, sota la seva responsabilitat, cada organització.

Si durant la vigència dels certificats es perd o bloqueja el certificat caldrà revocar-lo i sol·licitar-ne un de nou.