En general la documentació sempre es troba a la carpeta del subscriptor, però en els casos de primera emissió  de certificats la documentació (el full de lliurament dels certificats) es pot trobar sempre a “c:documentació” de la màquina de generació. Aquesta carpeta està classificada per data de generació i dins de les dates per NIF del titular dels certificats personals o NIF de l’organització, en els casos de certificats de dispositiu.