Aplicació d’accés als operadors de les entitats de registre T-CAT per a realitzar el procés de generació de certificats

  • Domini:  scd.aoc.cat;  IP: 212.31.61.107; Ports a tenir oberts: 80 i 443

Aplicació que permet als usuaris finals de la T-CAT realitzar la recuperació del PIN i PUK original de la targeta:

  •  Domini: scd.aoc.cat/pin; IP: 212.31.61.107; Ports a tenir oberts: 80 i 443

Servei de validació OCSP:

  •  Domini: ocsp.catcert.cat; IP: 212.31.61.102; Ports a tenir oberts: 80

Servei de segellat de temps:

  •  Domini: tsa.catcert.cat; IP: 217.111.232.5; Ports a tenir oberts: 8093