Quan un operador ha bloquejat el PIN i no disposa del codi PUK, li pot demanar al seu Responsable de Servei que li faciliti el codis, recuperant aquests dins la Carpeta del Subscriptor.