Des de la web scd.aoc.cat de la Carpeta de subscriptor clicar a “Pendents de lliurar”

A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.

Per buscar el certificat que es vol lliurar, es pot fer una cerca amb l’eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. L’ordre en què apareixen els certificats en la llista es pot escollir, data d’emissió, tipus de certificat, titular…

Per lliurar els codis PIN i PUK, el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta (Accions).

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat.

 

Per lliurar els codis PIN i PUK, fer clic a Lliurar PinPuk.
En fer això l’aplicació demana l’acceptació de les condicions de lliurament del Responsable del Servei. Es fa clic a Acceptar.

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament dels codis PIN i PUK al correu electrònic del titular del certificat i el certificat desapareix de la llista de certificats pendents de lliurament.