Amb la targeta generada posada al lector de certificats seguir els següents passos:

– Des d’Inici – Tots els programes – CATCert o Safesign Standard (depenent de la versió)  – Gestor del token, Admitració del token o Gestor de testimonis (depenent de la versió).

– A través d’aquesta aplicació accedir a la pestanya ID digital – opció Mostrar els ID digitals registrats.

També cal accedir a l’aplicació de gestió de certificats (la persona de l’Entitat de Registre TCAT que disposi del rol de gestor de certificats)  i verificar si aquest apareix emès.