Tingueu present que cada vegada que envieu la Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, s’han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l’anterior

Sol·licitud de certificat d’operador ER T-CAT

Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre T-CAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), en concret al servei “Servei de Certificació Digital” del prestador Consorci AOC seguint la ruta: Tràmits>Servei de Certificació Digital>T-CAT: sol. i renov. certif. personals

A més de la sol·licitud, s’haurà d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT que es troba a l’apartat de l’EACAT “Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital”, s’ha de incloure les dades de totes les persones que han d’actuar com a operadors de l’Entitat de Registre T-CAT

Formacions:

Nota: Els certificats d’operador es lliuren en el moment de la formació del mateix

 

Les Entitats de Registre T-CAT que no tenen la possibilitat d’enviar la sol·licitud a través de l’EACAT (p.e: món universitari) poden enviar la documentació de sota signada electrònicament per correu electrònic a er@aoc.cat

Documentació d’alta al servei

  • Fitxa de l’entitat de registre
  • Sol·licitud de certificats d’operador
  • Certificat de dades d’operadors

Podeu descarregar tots els documents d’alta al servei ER-TCAT

Renovació de certificat d’operador ER T-CAT

Les renovacions són cada quatre anys i perquè quedi constància que aquell operador torna a gestionar certificats sempre s’ha d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT

Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita renovar els certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre  T-CAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), apartat Tràmits, en concret pel servei “Servei de Certificació Digital” del prestador Consorci AOC i tramitar la “T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats personals”

A banda de la sol·licitud de renovació dels certificats, s’haurà d’enviar la “Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT” incloent les dades de totes les persones que han d’actuar com a operadors de l’Entitat de Registre T-CAT

 

Nota:  Els certificats de T-CAT d’operador s’enviaran per correu postal al responsable del de l’Entitat de Registre T-CAT.

Revocació de certificat d’operador ER T-CAT

Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita revocar els certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre T-CAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), apartat Tràmits, en concret pel servei “Servei de Certificació Digital” del prestador Consorci AOC seguint la ruta: Tràmits>Servei de Certificació Digital>Sol·licitud de revocacions.

A banda de la Sol·licitud de revocació, s’haurà d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT per tal d’actualitzar la baixa d’aquest operador, incloent les dades de totes les persones que actuaran com a operadors de l’Entitat de Registre T-CAT. La trobareu en el mateix apartat de l’EACAT “Tràmits>Servei de Certificació Digital”.