Quan es produeix un error en realitzar alguna de les operacions dins de l’aplicatiu T-CAT hi ha uns arxius de Log o informació que són de molta utilitat per als tècnics i que caldria adjuntar al crear la incidència.

Si estàs treballant amb google Chrome, l’arxiu es troba a la següent adreça:

  • Windows XP: “C:\Document and settings\All users\Datos programas\Firmaprofesional
  • Windows 7 y superior: “C:\ProgramData\Firmaprofesional

L’arxiu que has de copiar és el “Wrapper.log“.

Si estàs treballant amb Internet Explorer el primer que cal fer és anar a la configuració de Java i activar el log, tal com es veu en la següent imatge:

active_log_java

 

 

 

 

 

Quan es produeixi l’error el que cal fer és anar a la unitat de xarxa “C:\Users\XXXX\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\” i fer un arxiu zip de la carpeta Log  que trobem i enviar adjunta a la incidència.