Quan accedeixis al nou programari d’ER per primer cop, Chrome et sol·licitarà la instal·lació d’una extensió pel navegador i un component local. Això és deu a que Google Chrome ha deixat de suportar Java, i per tant el component Java (applet) necessari per fer servir la clau privada des del navegador, ja no és operatiu.

  • Les funció de signatura que te lloc a l’applet s’ha implementat al component “Host” que cal instal·lar a l’equip.
  • Per un altre banda, l’extensió que cal instal·lar a Chrome (Wrapper), és el connector que enllaça amb el component anterior (Host)

Per simplificar el procés d’instal·lació, aquest es farà de manera autoguiada a la primera execució del nou programari.

En el primer accés al nou programari, en el moment en que s’hagi de signar alguna operació, veuràs la pantalla que mostra la següent il·lustració.

advertencia

 

Un cop es mostri caldrà clicar al botó “Afegeix”, amb el que s’instal·larà a Google Chrome l’extensió corresponent. Un cop instal·lada, veuràs la pantalla que mostra la següent il·lustració.

wrapper

A part d’aquesta extensió, també caldrà instal·lar un executable que es presentarà en el mateix procés (Hostinstaller.exe), i es podrà descarregar clicant al botó “Host” que es mostra al pas “2” de la Il·lustració 1. Aquest component caldrà instal·lar-ho des del compte de sistema operatiu propi.

 

Finalment, podràs verificar que els dos components s’han instal·lat correctament. Per fer-ho cal clicar al botó “Verificar” tal com indica el “pas 3” que es mostra a la següent il·lustració.

resultats

Si tot es correcte, clicar a “Continuar” per seguir amb l’operació en curs.