Els requisits tècnics mínims que són necessaris i recomanables per a ser Entitat de Registre T-CAT són:

Requisits mínims:

 • Windows 10
 • Versió Java 8 Update 201
 • Processador: CPU Intel Core Duo o Superior / AMD Athlon 64
 • Memòria RAM: 4 GB
 • Disc dur: 100 Gb
 • Per poder comprovar que tot està ben instal·lat existeix la següent adreça URL: https://scd.aoc.cat/test/dosysinfo

Requisits recomanats:

 • Windows 10 64 bits
 • Processador: CPU Intel Core Duo o Superior / AMD Athlon 64
 • Memòria RAM: 8 Gb
 • Disc dur: 250 Gb

A part d’aquests requisits caldrà:

 • Una impressora de targetes: mirar preus els preus públics de la web del Consorci AOC dins del servei CATCert.
 • Una versió actualitzada de Google Chrome
 • Versió 3.0.124 de SafeSign
 • Connectivitat amb les següents URLs:
 1. https://scd.aoc.cat
 2. https://scr.preproduccio.aoc.cat
 3. https://chrome.google.com/webstore/detail/gbnebfpbcgannlpkbnicccifohbnghba
 4. http://descargas.firmaprofesional.com/instalador/HostInstaller.exe