Primer, caldrà fer la comprovació mitjançant el gestor de testimonis (per a confirmar que la targeta conté els certificats que s’han generat) i a la web de gestió de certificats que el certificat estigui correctament generat. Veure FAQ: Com comprovar si un certificat està correctament emès.

Si és així, aquest error pot ser produït per un problema de microtalls en el pàgina web o bé per que no s’ha deixat que finalitzi l’actualització de la Base de dades. Per  a que no aparegui en el moment de la generació.

– En cas no aparegui el certificat generat al xip de la targeta ni emès a l’aplicació de gestió. Caldrà cercar la petició aprovada des de l’aplicació de l’aprovador i esborrar-la.

Tot seguit, poden tornar a començar el procés, tornant a peticionar el certificat.

– En cas que el certificat aparegui emès a l’aplicació de gestió, s’haurà de revocar el certificat, mitjançant l’EACAT.

Un cop el certificat estigui revocat caldrà començar de nou tot el procés: Sol·licitud mitjançant l’EACAT, aprovació i generació del certificat.

Prèviament s’haurà d’esborrar la petició de l’aprovador.