L’operador amb el rol d’aprovador a l’aplicació https://scd.aoc.cat  i accedir a “Sol·licituds pendents d’aprovar

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es selecciona la petició que es vol comprovar i es fa clic sobre la mateixa. A la següent pantalla apareixen les dades de la petició que hem seleccionat.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les dades de la petició no son correctes, s’ha de denegar. Per fer-ho, és obligatori afegir un comentari al camp “Comentaris” per tal que el peticionari, a qui tornarà la petició, pugui veure què està malament i corregir-ho. Per denegar, es fa clic a “Denegar”

Sin título

 

 

 

 

 

En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació l’aplicació torna a la pantalla amb el llistat de peticions pendents d’aprovar i la denegada passa al peticionari en estat “denegada”. Un cop el peticionari hagi corregit la petició, tornarà a l’estat pendent d’aprovar per que l’aprovador pugui tornar a revisar-la.