Quan arribi a l’Entitat de Registre T-CAT una sol·licitud de certificat amb càrrec, a on aquest indiqui com a càrrec a un secretari secretari- interventor, interventor o ja sigui en nomenament provisional, la comissió de serveis, l’acumulació, el nomenament accidental i el nomenament interí, caldrà que ens adjuntis el BOE, DOGC o document de nomenament d’aquest titular del certificat.

Com ER T-CAT caldrà que :

– Verifiquis entrant a l’apartat REGISTRE de l’EACAT que s’hagi introduït el document en la sol·licitud (cerca d’assentaments).

– Comprova que les dades que s’inclouen dins del certificat corresponen a la persona que ha estat nomenada. Consulta la guia relativa a les sol.licituds de certificats amb càrrec.

– Si totes les dades són correctes has de tirar endavant la sol·licitud, en el cas de que:

  • Falti el document del nomenament
  • Les dades no coincideixin
  • O hi hagi alguna disconformitat

La sol·licitud del certificat no seguirà el seu procés estàndard i es procedirà a esborrar la petició, informant prèviament a l’ens i indicant que mancava informació.