L’aplicació permet fer una cerca dels certificats emesos de l’ens. Per fer això, des de scd.aoc.cat clicar a “Certificats emesos”

Sin título

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostrarà un llistat del certificats emesos de l’ens. Els certificats poden estar en estat vàlid, revocat, suspès… Per buscar un certificat concret, es pot fer servir la cerca de la dreta.

Sin título

Sin título

 

 

 

 

Si el responsable de servei vol consultar les dades del certificat ha de fer clic sobre el mateix. L’aplicació mostrarà les dades del certificat i l’històric d’estats del mateix.

Sin título