Per tal de comprovar la validesa d’un certificat cal seguir els següents passos:

  1. Tenir el certificat operatiu:
    • Si és en programari el tindrem instal·lat en el navegador d’internet (Firefox, Chrome, Explorer, etc.)
    • Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindrem connectat al nostre equip.
  2. Un cop confirmat el pas 1, accedim a la web https://scd.aoc.cat/test/sign (els navegadors recomanats per fer aquesta prova és Google Chrome (Internet Explorer 11 també recomanable, però a partir de l’agost de 2021 Microsoft deixa de fer suport i actualitzacions per aquest navegador.
  1. test_sign_certificadoEscriu un text de prova i selecciona l’opció amb la qual vols signar aquest text.
  2. Si tenim més d’un certificat, se’ns demanarà que seleccionem el que volem comprovar.
  3. Li demanarà el PIN del certificat en el cas que estiguis utilizant un certificat en targeta.
  4. Quan es carregui la pàgina, ens mostrarà la informació relativa a la signatura.

Com interpretar els resultats: el resultat és tal com es mostra en la següent imatge. Es pot veure el text signat, la signatura (un check indicant que tot va ser OK) i la informació sobre el certificat que ha signat el text.

test_sign_certificado_resultado